Handikappservice

På denna sida samlar vi material som kan vara bra att känna till för de som har någon form av funktionshinder.

Sidan kompletteras vartefter vi har något nytt att informera om.

Rådet för funktionshindrade

protokoll

------

Handikapprådet hade ordnat ett informationstillfälle i Nykarleby den 11.11.2010 för "brukare" närstående, handikappföreningar m.fl. Stadsfullmäktige fick också information samma kväll. Juridiska ombuden Johanna Lindholm och Ulrica Krook från Finlands svenska handikappförbund informerade om aktuellt inom handikappservicelagen.

------

Handikapprådet ordnade den 7.11.2011 ett informationstillfälle för handikappföreningar och övriga intresserade angående det nationella handikapp-politiska programmet - VAMPO. Också grannkommunernas handikappråd och socialbyråer var inbjudna. Föreläsare var Tuula Tuominen från Nationella handikapprådet.

-----

Ett informations- och diskussionstillfälle för handikapprådet och handikappföreningarna ordnades i Ämbetshuset den 17.4.2012.

Inbjudna till tillfället var ortens handikappföreningar.

------

En träff för handikappråden i nejden ordnades i Ämbetshuset den 2.10.2012.

Tanken var att diskutera gemensamma samarbetsområden och frågor, samt fundera över om det finns gemensamma och specifika frågor vi önskar lyfta fram exempelvis inför höstens kommunalval.

Ordförande sände inbjudan till handikappråden i Pedersöre, Jakobstad och Karleby och de var alla positiva till en gemensam träff.
Ett gemensamt uttalande gjordes från träffen, vilken också publicerades i media senare på hösten.

-----

En träff med handikappföreningarna på orten ordnades den 14.10.2013. Representanter för 7 olika föreningar deltog i träffen. Träffen var givande och en nytt tillfälle skall ordnas.

------

En tillgänglighetsguide för funktionshindrade som rör sig i Nykarleby har uppdaterats. Den finns att hämta i  stadens info i Ämbetshuset, hvc-infon, biblioteken  m.fl. platser.