Kommunens vapen

Staden Nykarleby samt kommunerna Nykarleby landskommun, Jeppo och Munsala sammanslogs till en gemensam kommun från och med 1.1.1975.

Nykarleby stads vapen blev stadens officiella vapen, men de andra kommunvapnen skall inte falla i glömska och presenteras på denna sida med bild och beskrivning.
Bilderna och texterna har delvis hämtats ur boken Finlands kommunvapen, utgiven av Finlands kommunförbund.

 

NKBY vapen 4 frg

Nykarleby stads vapen

Heraldiskt nyutfört av Gunnar Clément. Stadsfäst av inrikesministeriet 19.11.1943.

Vapenbeskrivningen lyder: "En i blå sköld upprest gyllene tjärtunna med eldslågor i guld med röda tungor, utgående från lock och båda sidor."

Sköldfiguren syftar på tjärbränning och framför allt tjärhandel. Bygger direkt på stadssigillet från 1620. Tidigare användes ett stadsvapen med samma färgsättning som i vapent för Gamlakarleby (Karleby), men för att förtydliga skillnaderna mellan de två snarlika vapnen har Nykarlebyvapnet fått tinkturerna ändrade, delvis i anslutning till äldre tradition.

Jeppo vapen

Jeppo kommuns vapen

Utformat av Gustaf v. Numers. Stadfäst av inrikes-ministeriet 28.12.1965.
Vapenbeskrivningen lyder: "I rött fält en loka av guld".

Bilden symboliserar indirekt lantbruk och skogsbruk och har ett otal anknytningspunkter med det strävsamma livet under tider som flytt. Hästen och dess enorma betydelse för traktorfria århundraden får här ett äreminne.

lkm vapen2

Nykarleby landskommuns vapen

Utformat av Carol Hedberg. Stadfäst av inrikesministeriet 9.6.1965.
Vapenbeskrivningen lyder: " I rätt fält två motvända och in i varandra gripande halvmånar, bärande en krona; allt av guld."

Återgår på sockensigillet från 1611, som innehåller ett krönt C, Karl IX:s monogram. Emedan bokstäver med rätt anses oheraldiska, har initialen omtolkats till en halvmåne och sköldemärket utformats så att kompositionen erinrar om ett krönt spegelmonogram.

Munsala vapen

Munsala kommuns vapen

Godkänt av kommunfullmäktige 16.3.1965.
Stadfäst av ministeriet för inrikesärendena 4.11.1965.
Vapenbilden bygger på ett idéförslag av Lars Pensar, vilket heraldiskt utformats av Gustaf v. Numers.
Vapenbeskrivningen lyder: "I blått fält en sänkt bjälke av guld och däröver två flygande svanar av silver."
Vapnet anspelar på kusttraktens natur. De flyttande svanarna symboliserar fjärrlängtan och frihet.