Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen sköts från 1.1.2009 av magistraten.

Info fås på Konsumenteuropa i Finland

Kontaktuppgifter till den riksomfattande konsumentrådgivningen:

Rådgivningstelefon: 071 873 1901, kl. 9 - 15, på svenska: 071 873 1902.

Konsumentrådgivningspersonal finns förutom vid ansvarsmagistraternas enheter även vid andra magistraters enheter, bl.a. vid magistraten i Vasa, tel. 071 8740 361.

 

Nyttiga länkar:

Konsumenteuropa i Finland

Råd och Rön (Sverige)

Takuu-säätiö  (Garantistiftelsen)