Märkesarter

Stadsstyrelsen valde den 9.6.1997 strandvialen och storspoven till Nykarlebys märkesarter.

strandvial

storspov