Nykarleby i siffror

Nykarleby stad är belägen i Österbotten i Västra Finlands län och grundades 1620 av Gustav II Adolf. År 1975 utvidgades staden genom en sammanslagning med Jeppo, Munsala och Nykarleby landskommun och idag är det totala invånarantalet ca 7500. Andelen invånare med svenska som modersmål är ca 90 %, de finskspråkigas andel utgör ca 8 % och övriga ca 2%.

Invånarantal 7533 (31.12.2014)

Sysselsättningsstatistik, ELY-centralen

Österbotten i siffror, Källa: Österbottens förbund och Österbottens TE-central