Regionbiljett - ett förmånligt och smidigt sätt att resa

Regionbiljetten är giltig 30 dygn från och med inköpsdagen.

Regionbiljetten kan köpas av Matkahuolto eller av ombud.

Med regionbiljetten kan du under biljettens giltighetstid resa obegränsat med reguljära bussturer inom de till regionbiljetten hörande kommunernas område.


Regionbiljettens pris fastställs enligt hemkommunen.

Priser, Nykarleby:

-Karleby och Jakobstad regionbiljett (KoJak)  fr. 1.1.2013 75 €

-Vasa regionbiljett 150 €

Vid köp av regionbiljett bör uppvisas hemortsintyg som fås från magistraten eller utdrag ur kommunens befolkningsregister.