Samservice

 i NYKARLEBY STAD  Logo

Topeliusesplanaden 7


Samservicekontoret är ett servicecentrum, där kommuninvånarna
får ta del av många för dem nödvändiga tjänster.
Samservice finns fr.o.m. februari 2015 i den gemensamma infopunkten i Ämbetshuset.

Nykarleby samservicekontor är öppet
måndag - fredag
8.00 - 16.00
Servicerådgivare Maryt Blomqvist tel. 06-7856 132 är på plats kl. 08.00 - 13.00

LPA ombudsman
Tidsbeställning
Tel. 02 9435 2615

Näringscentralen Concordia
Tidsbeställning
Tel. 0500 160 908

FPA

Arbets- och Näringsbyrån
Skatteförvaltningen