Vänortsverksamhet

Nykarleby har haft 3 vänorter: Sollefteå i Sverige, Steinkjer i Norge och Hammel i Danmark ( Föreningen Norden i Hammel).

Hammel har från år 2008 uppgått i storkommunen Favrskov, men vänortskontakterna uppehålles fortsättningsvis via Föreningen Norden i Hammel.

Steinkjer har från år 2013 dragit sig ur den officiella vänortsverksamheten.


Vänortsträffar ordnas vartannat år så att ett land i gången är värd.

På vänortsträffen i Nykarleby 13-15.6.2008 beslöts att varje kommun bör utse en kontaktperson för vänortskontakterna.

Stadsstyrelsen i Nykarleby har utsett stadssekreteraren, tel. 06-7856 131, till koordinator och kontaktperson för vänortsutbytet.

 


Sollefteå kommun

Hammel kommune (Favrskov kommune)