Anslagstavla

 • Hörande ang. byggprojekt: Brunell F & Björkman-Brunell D och Backlund M & Örn J
  (15.01.2019)   Läs mera
 • Hemortsstipendium 2019 (Allmän förvaltning)
  (15.01.2019) Nykarleby stad lediganslår stipendium att sökas av studerande i yrkeshögskola eller högskola för kalenderåret 2019. Den studerande bör ha Nykarleby stad som hemort per 1.1.2019. Stipendiet kan fås totalt 4 ggr.Ansökningsblanketter fås från stadskansliet, tel. 06-7856 133 eller på www.nykarleby.fi. Ansökan inlämnas till stadskansliet, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, senast den 31.12.2019. Läs mera
 • Social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)
  (14.01.2019) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 11.1.2019; Markägarens samtycke till placering av gas- och vattenledning
  (11.01.2019) Läs mera
 • Tekniska direktörens och kommunaltekniska chefens beslut 11.1.2019; Fordonsflytt
  (11.01.2019) Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov,- tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (11.01.2019) Läs mera
 • Kungörelse; Förslag till separat tomtindelning för kvarter 667
  (10.01.2019)   Läs mera
 • Kungörelse; Förslag till separat tomtindelning för kvarter 669
  (10.01.2019)   Läs mera
 • Planläggningschefens beslut 9.1.2019; Godkännande av baskarta för delområden i Jeppo-Ytterjeppo (Teknisk förvaltning)
  (09.01.2019) Beslut Läs mera
 • Meddelande om beslut; Österbottens avfallsnämnd (Allmän förvaltning)
  (09.01.2019) Läs mera

1 2 3 4