Anslagstavla

 • Kyrkobron stängs (Teknisk förvaltning)
  (22.02.2019)   Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (21.02.2019) Läs mera
 • Godkänd tomtindelning (invid Björnmossgatan/Björnmossgränd) (Teknisk förvaltning)
  (21.02.2019) Tekniska nämnden har den 19.2.2019 godkänt separat tomtindelning för kvarter 668 (invid Björnmossgatan/Björnmossgränd). Läs mera
 • Social- och hälsovårdsnämndens protokoll 12.2.2019 (Allmän förvaltning)
  (18.02.2019) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Förvaltningsdirektörens beslut 11.2.2019; Val av leverantör: Nykarleby stads webbsidor (Allmän förvaltning)
  (14.02.2019) Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (11.02.2019) Stadsstyrelsen har den 4.2.2019 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Planläggningschefens beslut 7.2.2019; Leverans av numerisk lägesdata (Teknisk förvaltning)
  (07.02.2019) Läs mera
 • Tomtindelning för kvarter 667 och 669 (invid Smedsbackavägen/Björnmossgatan och -gränd) (Teknisk förvaltning)
  (04.02.2019) Tekniska nämnden har den 29.1.2019 godkänt separat tomtindelning för kvarteren 667 och 669 (invid Smedsbackavägen/Björnmossgatan och -gränd). Läs mera
 • Detaljplaneförslag till påseende; ett delområde invid Nykarleby älv samt del av Seminarieområdet
  (31.01.2019)   Läs mera
 • Sommarjobb 2019 (Allmän förvaltning)
  (21.01.2019)   Läs mera

1 2 3