Anslagstavla

 • Stadsfullmäktige sammanträder (Allmän förvaltning)
  (22.08.2019) Stadsfullmäktige sammanträderi Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, torsdag 29.8.2019 kl. 19.00. Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (22.08.2019) Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen (Allmän förvaltning)
  (20.08.2019) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Ansvarsområdet för miljötillstånd: Läs mera
 • Detaljplaneändring för Seminarieområdet (Allmän förvaltning)
  (16.08.2019) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Anmälan av djurstall; Eric Lindborg
  (16.08.2019) Läs mera
 • PLC beslut 15.8.2019 nr 14, Förnyande av legoavtal, Labuschagne B.
  (15.08.2019)   Läs mera
 • Användning av fyrverkeripjäser under Veneziaden och villaavslutningen (Allmän förvaltning)
  (15.08.2019) Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov /-tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (15.08.2019) Läs mera
 • Tekn.dir. beslut 8.8.2019 nr 18, Idrottsplanens grundförbättring; Val av entreprenör (Teknisk förvaltning)
  (08.08.2019) Läs mera
 • Stängning av Ytterjeppo Hängbro; Tekniska nämndens beslut 19.3.2019 § 52 (Teknisk förvaltning)
  (28.03.2019) Tekniska nämndens beslut 19.3.2019 § 52 Läs mera

1 2