Anslagstavla

 • Beslut: Användningen av fyrverkerier i samband med villaavslutningen och Veneziaden 29.8.2020 (Allmän förvaltning)
  (04.08.2020) Läs mera
 • Beviljade ensamföretagarstöd (Allmän förvaltning)
  (03.08.2020) Läs mera
 • Kungörelse, uppbåd i Nykarleby 26.10.2020 (Allmän förvaltning)
  (19.03.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslutsförteckning 2019, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (16.01.2020) Läs mera
 • Stadsstyrelsens möten 2020 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2020) Stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdag är måndag. Styrelsen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 27.1, 17.2, 9.3, 30.3, 20.4, 11.5, 1.6, 15.6, 17.8, 7.9, 28.9, 19.10, 2.11, 23.11, 14.12.Stadsstyrelsens protokoll framläggs till påseende för allmänheten fredagen efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, stadshuset. Läs mera
 • Hemortsstipendium 2020 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2020) S T I P E N D I U M Läs mera
 • Revisionsnämndens möten 2020 (Allmän förvaltning)
  (03.01.2020) Revisionsnämndens ordinarie sammanträdesdag är måndag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 20.1, 6.4, 11.5, 28.9 och 23.11. Läs mera
 • Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2020 (Allmän förvaltning)
  (03.01.2020) Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 5.2, 25.3, 13.5, 23.9 och 25.11.Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset. Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2020 (Välfärd)
  (03.01.2020) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 16.1, 26.3, 14.5, 10.9, 8.10 och 26.11. Läs mera