Anslagstavla

 • Lediga platser inom småbarnspedagogiken (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (27.11.2020) Till Nykarleby stad söker vi medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten inom småbarnspedagogiken.1. Ett vikariat som barnskötare inom småbarnspedagogik för tiden 4.1.2021-30.6.2022, arbetstid 100% av heltid. Vid arbetets inledande     placering i daghemmet Skogsstjärnan.2. En tidsbunden befattning som barnskötare inom småbarnspedagogik för tiden 4.1.2021-30.6.2021, arbetstid 100% av heltid. Läs mera
 • Stadsfullmäktige sammanträder (Allmän förvaltning)
  (26.11.2020) Stadsfullmäktige sammanträderi Stjärnhallen, Lilla Björn, Idrottsgränd 1-3, torsdag 3.12.2020 kl. 19.00. Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, ekonomidirektören (Allmän förvaltning)
  (26.11.2020) Läs mera
 • Nykarleby stad bjuder ut byggnadskontorets byggnad till försäljning (Teknisk förvaltning)
  (25.11.2020)   Läs mera
 • Förslag till tomtindelning för kvarter 1347 (Teknisk förvaltning)
  (25.11.2020) Förslag till separat tomtindelning för kvarter 1347 (invid Hökvägen och Blåhakegränd) är offentligt framlagt till påseende från denna dag t.o.m. 10.12.2020 vid stadshuset, Topeliusesplanaden 7. Läs mera
 • Förslag till tomtindelning för kvarter 1346 (Teknisk förvaltning)
  (25.11.2020) Förslag till separat tomtindelning för kvarter 1346 (invid Södra Ringvägen och Blåhakegränd) är offentligt framlagt till påseende från denna dag t.o.m. 10.12.2020 vid stadshuset, Topeliusesplanaden 7. Läs mera
 • NTM-centralen: Miljöministeriets pressmeddelande (Allmän förvaltning)
  (24.11.2020) Den uppdaterande inventeringen av nationellt värdefulla landskapsområden har kompletterats: Ändringarna kan kommenteras 24.11 - 31.12.2020. Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov /-tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (20.11.2020) Läs mera
 • Godkänd tomtindelning (Teknisk förvaltning)
  (20.11.2020) Tekniska nämnden har den 17.11.2020 godkänt separat tomtindelning för del av kvarter 671 (invid Renlavsstigen). Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, tekniska direktören
  (18.11.2020) Läs mera

1 2 3