Anslagstavla

 • Kungörelse, Österbottens avfallsnämnd (Allmän förvaltning)
  (21.01.2020) Läs mera
 • Kungörelse; Samråd om förslag till Finlands övervakningsprogram mellan 2020-2026 för havsförvaltning (Allmän förvaltning)
  (21.01.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (21.01.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, ekonomidirektören (Allmän förvaltning)
  (21.01.2020) Läs mera
 • Lediga jobb inom småbarnspedagogiken (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (17.01.2020) Till Nykarleby stad söker vi medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten inom småbarnspedagogiken.1. Assistent för tiden 3.2.2020-29.5.2020. Arbetstid 76,1% av heltid eller 29,5 h/v i medeltal. Arbetsförhållandet är i Nykarleby stad och placeringen vid inledandet Tomtebo daghem samt i hemmet.Närmare uppgifter ges av av daghemsföreståndare Ann Bränn tfn. Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (17.01.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslutsförteckning 2019, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (16.01.2020) Läs mera
 • Kungörelse; Förslag till fiskeriekonomiskt kontrollprogram för kartläggning av förekomsten av nejonö (Allmän förvaltning)
  (15.01.2020) NTM-centralen i Egentliga Finland Läs mera
 • Kungörelse; Regionförvaltningsverkets meddelande om beslut enligt vattenlagen (Allmän förvaltning)
  (14.01.2020) Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov /-tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (10.01.2020) Läs mera

1 2