Anslagstavla

 • Anslag om meddelande av beslut rörande undantagslov (MBL 171 §)
  (02.04.2020) Läs mera
 • Välfärdschefens beslut 1.4.2020; Val av leverantör för ljudsystem i Stjärnhallen (Välfärd)
  (01.04.2020) Välfärdschefens beslut 1.4.2020; Val av leverantör för ljudsystem i Stjärnhallen Läs mera
 • Kungörelse, Regionförvaltningsverket (Allmän förvaltning)
  (23.03.2020) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Läs mera
 • Social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)
  (23.03.2020) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Bidrag; Enskilda vägar (Teknisk förvaltning)
  (20.03.2020)   Läs mera
 • TD- och PLC-beslut 19.3.2020 Nr 8; Kompletterande arrendebeslut gällande stadens jordområden; Enströ (Teknisk förvaltning)
  (20.03.2020) Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (19.03.2020) Läs mera
 • Kungörelse; Monäs, Monå, Hirvlax och Harjux byars samfällighet (Allmän förvaltning)
  (19.03.2020) KUNGÖRELSEDelägarlaget Läs mera
 • Kungörelse, uppbåd i Nykarleby 26.10.2020 (Allmän förvaltning)
  (19.03.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, ekonomidirektören
  (17.03.2020) Läs mera

1 2 3