Anslagstavla

 • Tjänsteinnehavarbeslut, bildningsdirektören (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (23.09.2020) Läs mera
 • Beviljade ensamföretagarstöd (Allmän förvaltning)
  (21.09.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (18.09.2020) Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov /-tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (18.09.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (17.09.2020) Läs mera
 • Anslag om meddelande av beslut rörande undantagslov (MBL 171 §) (Allmän förvaltning)
  (16.09.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, Tf välfärdschef/Arbis rektor (Välfärd)
  (15.09.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, ekonomidirektören (Allmän förvaltning)
  (11.09.2020) Läs mera
 • Österbottens landskapsplan 2040 träder i kraft (Allmän förvaltning)
  (11.09.2020) https://www.obotnia.fi/omradesplanering/osterbottens-landskapsplan-2040/ Läs mera
 • Vasa förvaltningsdomstols beslut (Allmän förvaltning)
  (08.09.2020) Läs mera

1 2 3