Anslagstavla

 • TD-beslut 14.10.2019 Nr 21; Kommunalteknik till Frillmossen, Skede 2; Val av jordbyggnadsentreprenör (Teknisk förvaltning)
  (14.10.2019) Läs mera
 • TD-beslut 11.10.2019 Nr 20; Munsalagården dränering; Val av entreprenör (Teknisk förvaltning)
  (11.10.2019) Läs mera
 • TD-beslut 11.10.2019 Nr 19; Munsalagården förbättring av rörisolering; Val av entreprenör (Teknisk förvaltning)
  (11.10.2019) Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (04.10.2019) Läs mera
 • Gatuplaneprojekt (Teknisk förvaltning)
  (04.10.2019)   Läs mera
 • Miljösyn 2019 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (04.10.2019) Läs mera
 • Beviljade undantagslov (Allmän förvaltning)
  (03.10.2019) Läs mera
 • PLC-beslut 2.10.2019 Nr 17; Leverans av numerisk lägesdata för planeringsuppdrag (Teknisk förvaltning)
  (02.10.2019) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut 8/2019 Ekonomidirektören (Allmän förvaltning)
  (02.10.2019) Läs mera
 • Hörande angående byggprojekt; Oy AJL Wind Power Ab (Miljö- och byggnadsärenden)
  (01.10.2019)   Läs mera

1 2 3