Anslagstavla

 • Beviljade ensamföretagarstöd (Allmän förvaltning)
  (01.06.2020) Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (29.05.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, ekonomidirektören (Allmän förvaltning)
  (27.05.2020) Läs mera
 • Kungörelse, NTM-centralen i Södra Österbotten (Allmän förvaltning)
  (27.05.2020) Kungörelse av ändringsförslagen till klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Nykarleby. Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, bildningsdirektören (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (27.05.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslut, bildningsdirektören (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (27.05.2020) Läs mera
 • Lediga platser inom småbarnspedagogiken (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (26.05.2020) Till Nykarleby stad söker vi medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten inom småbarnspedagogiken.       1. En tillsvidare befattning som lärare inom småbarnspedagogik från den 3.8.2020, arbetstid 100% av heltid.            Vid arbetets inledande placering i Jeppo daghem.Närmare uppgifter för 1 ges av daghemsföreståndare Gun Åkerlund tfn. 050-421 0002. Läs mera
 • Lediga platser inom småbarnspedagogiken (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (26.05.2020) Ansökningstiden förlängs:    1. En tillsvidare tjänst som lärare inom småbarnspedagogik från den 3.8.2020, arbetstid 100% av heltid.         Med förordnande som daghemsföreståndare för en tid om 4 år. Vid arbetets inledande placering i Socklot         daghem. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.Närmare uppgifter ges av chefen för småbarnspedagogik Helena Nukala-Kronlund tfn. 050-414 3262. Läs mera
 • Social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)
  (26.05.2020) KUNGÖRELSE Läs mera
 • Beviljade ensamföretagarstöd (Allmän förvaltning)
  (25.05.2020) Läs mera

1 2 3 4