Anslagstavla

 • Tjänsteinnehavarbeslut, bildningsdirektören (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (07.09.2020) Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 19.8.2020 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (28.08.2020) Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen; Mats Lindborg (Miljö- och byggnadsärenden)
  (27.08.2020) Läs mera
 • Anslag om meddelande av beslut rörande undantagslov (MBL 171 §) (Allmän förvaltning)
  (25.08.2020) Läs mera
 • Nykarleby fiskelag-delägarlag: Protokoll för delägarstämma 11.8.2020 (Allmän förvaltning)
  (24.08.2020) Läs mera
 • Anmälan om utvidgning av djurstall; Rutbackens Gård Ab (Miljö- och byggnadsärenden)
  (19.08.2020) Läs mera
 • Kungörelse, uppbåd i Nykarleby 26.10.2020 (Allmän förvaltning)
  (19.03.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslutsförteckning 2019, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (16.01.2020) Läs mera
 • Stadsstyrelsens möten 2020 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2020) Stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdag är måndag. Styrelsen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 27.1, 17.2, 9.3, 30.3, 20.4, 11.5, 1.6, 15.6, 17.8, 7.9, 28.9, 19.10, 2.11, 23.11, 14.12.Stadsstyrelsens protokoll framläggs till påseende för allmänheten fredagen efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, stadshuset. Läs mera
 • Hemortsstipendium 2020 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2020) S T I P E N D I U M Läs mera