Anslagstavla

 • Tekniska direktörens beslut 8.1.2019; Inventarier till HVC, val av leverantör
  (08.01.2019) Beslut Läs mera
 • Miljötillståndsansökan; Kefura Ab
  (08.01.2019) Läs mera
 • Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2019 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2019) Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2019: 20.3.2019, 15.5.2019, 25.9.2019 och 27.11.2019Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset. Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2019 (Välfärd)
  (07.01.2019) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2019: 15.1, 26.3, 28.5, 5.9, 3.10 och 21.11. Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden sammanträden 2019 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (04.01.2019) Läs mera
 • Tekniska nämnden (Teknisk förvaltning)
  (04.01.2019) Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till allmänt påseende på fredag, veckan efter sammanträdet, på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. Läs mera
 • Nykarleby fiskeområde, protokoll från årsstämma (nr 2) 27.12.2018 (Allmän förvaltning)
  (03.01.2019) Läs mera
 • Godkända gatuplaner; Björnmossgatan, Björnmossgränd (Teknisk förvaltning)
  (02.01.2019) Tekniska nämnden har den 18.12.2018 godkänt gatuplan för Björnmossgatan pl. 0-285 och Björnmossgränd pl. 0-145. Läs mera
 • Skolkurator, tjänstemannabeslut (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (28.12.2018) Läs mera
 • Vikarierande skolkurator, tjänstemannabeslut (Småbarnspedagogik och utbildning)
  (28.12.2018) Läs mera