Anslagstavla

 • Planläggningschefens beslut 10.4.2019 nr 6; Reservering av småhustomt (Teknisk förvaltning)
  (10.04.2019) Beslut Läs mera
 • Planläggningschefens beslut 10.4.2019 nr 5; Reservering av småhustomt (Teknisk förvaltning)
  (10.04.2019)   Läs mera
 • Av byggnadsinspektören beviljade bygglov- /tillstånd (Miljö- och byggnadsärenden)
  (10.04.2019) Läs mera
 • Tekniska direktörens beslut 5.4.2019 nr 6; Asfaltsopning 2019 och 2020; Val av entreprenör (Teknisk förvaltning)
  (05.04.2019)   Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (04.04.2019) Stadsstyrelsen har den 1.4.2019 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 20.3.2019 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (29.03.2019) Läs mera
 • Planeringsbehov MBN 20.3.2019 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (29.03.2019) Läs mera
 • Stängning av Ytterjeppo Hängbro; Tekniska nämndens beslut 19.3.2019 § 52 (Teknisk förvaltning)
  (28.03.2019) Tekniska nämndens beslut 19.3.2019 § 52 Läs mera
 • Beslut enligt marktäktslagen; Sundström Ab Oy Entreprenad (Miljö- och byggnadsärenden)
  (27.03.2019) Läs mera
 • Kungörelse; Uppbåd 2019 (Allmän förvaltning)
  (13.03.2019) Läs mera