Anslagstavla

 • Planläggningschefens beslut 4.6.2019 nr 10; Leverans av numerisk lägesdata för planeringsuppdrag (Teknisk förvaltning)
  (04.06.2019) Läs mera
 • Stadshuset och stadens info håller semesterstängt (Allmän förvaltning)
  (04.06.2019) Stadshuset och stadens info håller semesterstängt under tiden 1.7-26.7.2019.  Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden 22.5.2019 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (03.06.2019) Läs mera
 • Kungörelse, Forststyrelsen (Allmän förvaltning)
  (23.05.2019) Läs mera
 • Upphittat fordon (Teknisk förvaltning)
  (16.05.2019)   Läs mera
 • Protokoll från Nykarleby fiskelags delägarstämma (Allmän förvaltning)
  (13.05.2019) Läs mera
 • Stängning av Ytterjeppo Hängbro; Tekniska nämndens beslut 19.3.2019 § 52 (Teknisk förvaltning)
  (28.03.2019) Tekniska nämndens beslut 19.3.2019 § 52 Läs mera
 • Kungörelse; Uppbåd 2019 (Allmän förvaltning)
  (13.03.2019) Läs mera
 • Kyrkobron stängs (Teknisk förvaltning)
  (22.02.2019)   Läs mera
 • Hemortsstipendium 2019 (Allmän förvaltning)
  (15.01.2019) Nykarleby stad lediganslår stipendium att sökas av studerande i yrkeshögskola eller högskola för kalenderåret 2019. Den studerande bör ha Nykarleby stad som hemort per 1.1.2019. Stipendiet kan fås totalt 4 ggr.Ansökningsblanketter fås från stadskansliet, tel. 06-7856 133 eller på www.nykarleby.fi. Ansökan inlämnas till stadskansliet, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, senast den 31.12.2019. Läs mera