Anslagstavla

 • Hemortsstipendium 2019 (Allmän förvaltning)
  (15.01.2019) Nykarleby stad lediganslår stipendium att sökas av studerande i yrkeshögskola eller högskola för kalenderåret 2019. Den studerande bör ha Nykarleby stad som hemort per 1.1.2019. Stipendiet kan fås totalt 4 ggr.Ansökningsblanketter fås från stadskansliet, tel. 06-7856 133 eller på www.nykarleby.fi. Ansökan inlämnas till stadskansliet, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, senast den 31.12.2019. Läs mera
 • Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2019 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2019) Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2019: 20.3.2019, 15.5.2019, 25.9.2019 och 27.11.2019Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset. Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2019 (Välfärd)
  (07.01.2019) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2019: 15.1, 26.3, 28.5, 5.9, 3.10 och 21.11. Läs mera
 • Miljö- och byggnadsnämnden sammanträden 2019 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (04.01.2019) Läs mera
 • Tekniska nämnden (Teknisk förvaltning)
  (04.01.2019) Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Nämndens protokoll framläggs till allmänt påseende på fredag, veckan efter sammanträdet, på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby. Läs mera
 • Stadsstyrelsens sammanträden 2019 (Allmän förvaltning)
  (19.12.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby håller ordinarie sammanträden år 2019 i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, första och tredje måndagen i månaden kl. 16.30, övriga sammanträden vid behov. Läs mera