Anslagstavla

 • Byggnadschef (Teknisk förvaltning)
  (05.01.2020) Vi söker dig som vill ingå som byggnadschef i vårt kreativa team.Info och ansökan på kuntarekry.fi. Läs mera
 • Revisionsnämndens möten 2020 (Allmän förvaltning)
  (03.01.2020) Revisionsnämndens ordinarie sammanträdesdag är måndag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 20.1, 6.4, 11.5, 28.9 och 23.11. Läs mera
 • Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2020 (Allmän förvaltning)
  (03.01.2020) Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 5.2, 25.3, 13.5, 23.9 och 25.11.Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset. Läs mera
 • Välfärdsnämndens möten 2020 (Välfärd)
  (03.01.2020) Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 16.1, 26.3, 14.5, 10.9, 8.10 och 26.11. Läs mera
 • Godkända gatuplaner (Teknisk förvaltning)
  (20.12.2019)   Läs mera
 • Planeringsbehov AJL Wind Power Ab MBN 11.12.2019 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (20.12.2019) Läs mera
 • Anslag om meddelande av beslut rörande undantagslov (MBL 171 §) (Allmän förvaltning)
  (19.12.2019) Läs mera
 • Kungörelse; En ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (Allmän förvaltning)
  (26.11.2019) Regionförvaltningsverket  i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd. Läs mera