Anslagstavla

 • Tjänsteinnehavarbeslut, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (11.02.2020) Läs mera
 • TD-beslut 10.2.2020 Nr 4; Grävning för fiberkabel på Bankgatan; JNT (Teknisk förvaltning)
  (10.02.2020) Läs mera
 • Ledig tjänst; Byggnadschef
  (07.02.2020)   Läs mera
 • Sommarjobb 2020 ()
  (05.02.2020) Nykarleby stad anställer sommaren 2020 ett trettiotal ungdomar till stadens olika inrättningar. Läs mera
 • Anmälan om utvidgning av djurstall; Lönnqvist William (Miljö- och byggnadsärenden)
  (03.02.2020) Läs mera
 • Anslag om meddelande av beslut rörande undantagslov (MBL 171 §) (Allmän förvaltning)
  (30.01.2020) Läs mera
 • Kungörelse; Samråd om förslag till Finlands övervakningsprogram mellan 2020-2026 för havsförvaltning (Allmän förvaltning)
  (21.01.2020) Läs mera
 • Tjänsteinnehavarbeslutsförteckning 2019, förvaltningschefen (Allmän förvaltning)
  (16.01.2020) Läs mera
 • Stadsstyrelsens möten 2020 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2020) Stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdag är måndag. Styrelsen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 27.1, 17.2, 9.3, 30.3, 20.4, 11.5, 1.6, 15.6, 17.8, 7.9, 28.9, 19.10, 2.11, 23.11, 14.12.Stadsstyrelsens protokoll framläggs till påseende för allmänheten fredagen efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, stadshuset. Läs mera
 • Hemortsstipendium 2020 (Allmän förvaltning)
  (07.01.2020) S T I P E N D I U M Läs mera