Anslagstavla

 • Miljö- och byggnadsnämnden 12.12.2018 (Miljö- och byggnadsärenden)
  (21.12.2018) Läs mera
 • Beslut, studerandes hemortsstipendier (Allmän förvaltning)
  (20.12.2018) Förvaltningsdirektörens beslut: 25/2018: Studerandes hemortsstipendier Läs mera
 • Stadsstyrelsens sammanträden 2019 (Allmän förvaltning)
  (19.12.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby håller ordinarie sammanträden år 2019 i Stadshuset, Topeliusesplanaden 7, första och tredje måndagen i månaden kl. 16.30, övriga sammanträden vid behov. Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (18.12.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby har den 17.12.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen; Ab Feora Oy (Allmän förvaltning)
  (18.12.2018) Regionförvaltningsverket, Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd: Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen; Ab Nyko Oy (Allmän förvaltning)
  (18.12.2018) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd: Läs mera
 • Beslut enligt miljöskyddslagen (Allmän förvaltning)
  (17.12.2018) Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för miljötillstånd: Läs mera
 • Beviljat undantagslov (Allmän förvaltning)
  (11.12.2018) Stadsstyrelsen i Nykarleby har den 3.12.2018 beviljat följande undantagslov: Läs mera
 • Ändring av väjningsplikt i korsningen Östra Åvägen - Södra Ringvägen (Teknisk förvaltning)
  (29.11.2018)   Läs mera
 • Viktbegränsning av Kyrkobron (Teknisk förvaltning)
  (29.11.2018)   Läs mera