29.11.2018

Ändring av väjningsplikt i korsningen Östra Åvägen - Södra Ringvägen (Teknisk förvaltning)

 

Tekniska nämnden har den 23.10.2018 § 133 beslutat att ändra väjningsplikten i korsningen Östra Åvägen – Södra Ringvägen. Ändringen innebär att Östra Åvägen får väjningsplikt och Södra Ringvägen får förkörsrätt. Ändringen träder i kraft fr.o.m. att nya trafikmärken uppsätts den 30.11.2018. Allmänheten ombeds uppmärksamma ändringen.
Tekniska nämndens beslut finns på www.nykarleby.fi.

 

Nykarleby 29.11.2018


Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"