15.03.2019

Bidrag; Enskilda vägar (Teknisk förvaltning)

Ansökan om kommunalt bidrag för underhållskostnader under 2018 på sådana enskilda vägar som

- ej tidigare erhållit statsbidrag och vid vilken finns fast bosättning

- tidigare erhållit statsbidrag, men vars skötsel ej överlåtits till staden

bör insändas under adress "Nykarleby stads tekniska avdelning, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby" så att ansökan är kansliet tillhanda senast 5.4.2019. Till ansökan bör bifogas originalverifikat.

För sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Närmare uppgifter vid behov per tfn 785 6205/M Lindström.

 

Nykarleby 15.3.2019

Tekniska nämnden


Gå till "Anslagstavla"