20.03.2020

Bidrag; Enskilda vägar (Teknisk förvaltning)

 

Ansökan om kommunalt bidrag för underhållskostnader under 2019 på sådana enskilda vägar som

- ej tidigare erhållit statsbidrag och vid vilken finns fast bosättning

- tidigare erhållit statsbidrag, men vars skötsel ej överlåtits till staden

bör insändas under adress "Nykarleby stads tekniska avdelning, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby" eller per epost till adressen tekniska.kansliet@nykarleby.fi så att ansökan är kansliet tillhanda senast 14.4.2020. Till ansökan bör bifogas originalverifikat.

För sent inkomna ansökningar beaktas inte.

Närmare uppgifter vid behov per tfn 050 3212844/Kim Blomqvist.

Nykarleby 22.3.2019 Tekniska nämnden


Gå till "Anslagstavla"