30.06.2020

Detaljplaneutkast till påseende; Detaljplan för södra industriområdet (Teknisk förvaltning)

 

DETALJPLANEUTKAST TILL PÅSEENDE

Nedannämnt planutkast är offentligt framlagt till påseende fr.o.m. denna dag t.o.m. 19.8.2020 vid Nykarleby stadsbibliotek adress; Topeliusesplanaden 10, vid tekniska avdelningen i stadshuset, besöksadress; Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida (www.nykarleby.fi, Anslagstavla/kungörelser; Detaljplan för södra industriområdet). Stadshuset håller stängt under tiden 29.6 - 26.7.2020.

Detaljplan för södra industriområdet

Planområdet är beläget ca 2 km söder om centrum invid Norra Munsalavägen.

Med detaljplanen avser man skapa nya tomter för företag. Detaljplanen omfattar tomter för verksamhetsbyggnader i kvarteren 1061 och 1063-1064. I kvarter 1062 reserveras tomter för industri- och lagerbyggnader samt i kvarter 1060 ett område för energiförsörjning. Mellan kvarteren finns reserverat skyddsgrönområden.

Synpunkter över ovannämnda planärende kan framföras till Nykarleby stad/Planläggning och mätning under den tid handlingarna varit framlagd till påseende. Information om planärendet ges av personalen på enheten Planläggning och mätning vid tekniska avdelningen, tfn: 7856 111/v.

Tekniska nämnden i Nykarleby 1.7.2020

 


Gå till "Anslagstavla"