29.10.2019

Förslag till gatuplan för Blåhakegränd (Teknisk förvaltning)

 

Förslag till gatuplan för Blåhakegränd pl. 0 – 80 är offentligt framlagd till påseende under tiden 4.11.2019 – 18.11.2019 på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7 samt på stadens anslagstavla på www.nykarleby.fi. Frågor kan riktas till Kim Blomqvist, tel. 050 3212 844.
Eventuella anmärkningar mot förslaget till gatuplan skall inlämnas till tekniska nämnden, PB 29, 66901 Nykarleby, inom den tid förslaget är framlagt till påseende.

Tekniska nämnden 30.10.2019

 


Gå till "Anslagstavla"