02.12.2019

Förslagen till gatuplan för Pälsvägen, Prylgränd, Hylsgränd m.fl. (Teknisk förvaltning)

 

Förslagen till gatuplan för Pälsvägen pl. 0 – 1065, Prylgränd pl. 0 – 205, Hylsgränd pl. 0 – 120, Mejselgränd pl. 0 - 105 och Berghällsvägen pl. 0 – 285 är offentligt framlagda till påseende under 14 dagars tid från och med 2.12.2019 på stadens tekniska avdelning, Topeliusesplanaden 7 samt på stadens hemsida ww.nykarleby.fi.
Eventuella anmärkningar mot förslagen till gatuplan skall inlämnas till tekniska nämnden, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, inom den tid förslaget är framlagt till påseende.

Tekniska nämnden 2.12.2019

 


Gå till "Anslagstavla"