04.10.2019

Gatuplaneprojekt (Teknisk förvaltning)

 

Tekniska avdelningen meddelar med stöd av markanvändnings- och bygglagen att gatuplane-projekt inleds. Intressenter ges möjlighet att framföra åsikter vid beredningen av planeringsprojekten. Följande gatuplaneprojekt är aktuella;

Pälsvägen (Norra industriområdet)
Prylgränd (Norra industriområdet)
Hylsgränd (Norra industriområdet)
Mejselgränd (Norra industriområdet)
Berghällsvägen (Norra industriområdet)

Synpunkter över ovannämnda gatuplaner kan tillställas Nykarleby stads tekniska avdelning, Kim Blomqvist (tel: 050 3212844), Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, under den tid handlingarna finns till påseende. Handlingarna (beredningsmaterialet) finns till påseende på tekniska avdelningen och på stadens hemsida www.nykarleby.fi fr.o.m. 7.10.2019 t.o.m. 21.10.2019.

Nykarleby stads tekniska avdelning 6.10.2019

 


Gå till "Anslagstavla"