20.11.2020

Godkänd tomtindelning (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 17.11.2020 godkänt separat tomtindelning för del av kvarter 671 (invid Renlavsstigen).

 

                Nykarleby 20.11.2020

               Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"