27.11.2019

Godkänt gatuplan; Blåhakegränd (Teknisk förvaltning)

 

Tekniska nämnden har den 19.11.2019 godkänt gatuplan för Blåhakegränd.

Nykarleby 29.11.2019
Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"