07.01.2020

Hemortsstipendium 2020 (Allmän förvaltning)

S T I P E N D I U M


Nykarleby stad lediganslår stipendium att sökas av studerande i yrkeshögskola eller högskola för kalenderåret 2020. Den studerande bör ha Nykarleby stad som hemort per 1.1.2020. Stipendiet kan fås totalt 4 ggr.
Ansökningsblanketter fås från stadskansliet, tel. 06-7856 133 eller på www.nykarleby.fi. Ansökan inlämnas till stadskansliet, Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby, senast den 31.12.2020.

Nykarleby 7.1.2020
Stadsstyrelsen

 

Blankett för ansökan


Gå till "Anslagstavla"