10.01.2019

Kungörelse; Förslag till separat tomtindelning för kvarter 667

 

Förslag till separat tomtindelning för kvarter 667 (invid Smedsbackavägen/ Björnmossgatan/Björnmossgränd) är offentligt framlagt till påseende under 14 dagars tid från denna dag i stadshuset, Topeliusesplanaden 7.
Ev. anmärkningar mot förslaget skall inlämnas till tekniska nämnden adr. Topeliusesplanaden 7, 66900 Nykarleby före utgången av den tid förslaget varit framlagt till påseende.

Nykarleby 11.1.2019
Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"