10.04.2019

Planläggningschefens beslut 10.4.2019 nr 5; Reservering av småhustomt (Teknisk förvaltning)

 

Beslut


Gå till "Anslagstavla"