10.09.2019

PLC-beslut 10.9.2019 Nr 15; Leverans av numerisk lägesdata för planeringsuppdrag (Teknisk förvaltning)


Gå till "Anslagstavla"