02.10.2019

PLC-beslut 2.10.2019 Nr 17; Leverans av numerisk lägesdata för planeringsuppdrag (Teknisk förvaltning)


Gå till "Anslagstavla"