03.01.2020

Revisionsnämndens möten 2020 (Allmän förvaltning)

Revisionsnämndens ordinarie sammanträdesdag är måndag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 20.1, 6.4, 11.5, 28.9 och 23.11.


Nämndens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset.


Nykarleby 3.1.2020
Revisionsnämnden


Gå till "Anslagstavla"