07.01.2019

Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2019 (Allmän förvaltning)

Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2019: 20.3.2019, 15.5.2019, 25.9.2019 och 27.11.2019
Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset.


Nykarleby 7.1.2019
Sektionen för stödtjänster


Gå till "Anslagstavla"