03.01.2020

Sektionen för stödtjänster; Sammanträden 2020 (Allmän förvaltning)

Sektionen för stödtjänsters ordinarie sammanträdesdag är onsdag. Sektionen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 5.2, 25.3, 13.5, 23.9 och 25.11.
Sektionens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på tisdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset.


Nykarleby 3.1.2020
Sektionen för stödtjänster


Gå till "Anslagstavla"