14.01.2019

Social- och hälsovårdsnämndens protokoll (Allmän förvaltning)

KUNGÖRELSE


Protokollet från social- och hälsovårdsnämndens möte 8.1.2019 är framlagt allmänheten till påseende på staden Jakobstads hemsida www.jakobstad.fi måndagen den 14.1.2019.


Nykarleby 14.1.2019
Stadsstyrelsen i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"