07.01.2020

Stadsstyrelsens möten 2020 (Allmän förvaltning)


Stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdag är måndag. Styrelsen kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 27.1, 17.2, 9.3, 30.3, 20.4, 11.5, 1.6, 15.6, 17.8, 7.9, 28.9, 19.10, 2.11, 23.11, 14.12.
Stadsstyrelsens protokoll framläggs till påseende för allmänheten fredagen efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, stadshuset.


Nykarleby 7.1.2020
Stadsstyrelsen


Gå till "Anslagstavla"