20.02.2020

Tekniska nämndens sammanträdesdatum 2020 (Teknisk förvaltning)

 

Tekniska nämndens ordinarie sammanträdesdag är tisdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar för den första halvan av år 2020 är: 11.2, 24.3, 21.4, 19.5 och 16.6. Tekniska nämndens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på fredag, veckan efter sammanträdet, på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby.

Tjänsteinnehavarbeslut vilka fattas av tekniska direktören, planläggningschefen, bägge gemensamt och lantmäteriingenjören finns till påseende på www.nykarleby.fi samt på tekniska avdelningen under tjänstetid.

Nykarleby 21.2.2020

Tekniska nämnden


Gå till "Anslagstavla"