04.02.2019

Tomtindelning för kvarter 667 och 669 (invid Smedsbackavägen/Björnmossgatan och -gränd) (Teknisk förvaltning)

Tekniska nämnden har den 29.1.2019 godkänt separat tomtindelning för kvarteren 667 och 669 (invid Smedsbackavägen/Björnmossgatan och -gränd).

Nykarleby 4.2.2019

Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"