28.08.2019

Tomtindelning för kvarter 823 (Teknisk förvaltning)

 

Tekniska nämnden har den 20.8.2019 godkänt separat tomtindelning för kvarter 823 (invid Pälsvägen/Jakobstadsvägen).

Nykarleby 28.8.2019
Tekniska nämnden i Nykarleby


Gå till "Anslagstavla"