16.05.2019

Upphittat fordon (Teknisk förvaltning)

 


Inom Nykarleby stads område har upphittats en polsk pickup-bil med släpkärra innehållande en slåttermaskin, registernummer TK81179T (PL). Bilen har förts till stadens lagerområde, adr: Kvarnvägen 18 och den får hämtas av fordonets ägare mot uppkomna bärgningskostnader. Bilen övergår i Nykarleby stads ägo om bilen inte avhämtats inom 60 dagar från denna dag.
Kontaktperson: kommunaltekniska chefen Mårten Lindström, tel. 044-7219012.

Tekniska avdelningen 17.5.2019


Gå till "Anslagstavla"