03.01.2020

Välfärdsnämndens möten 2020 (Välfärd)

Välfärdsnämndens ordinarie sammanträdesdag är torsdag. Nämnden kan avvika från den ordinarie mötesdagen, samt flytta eller hålla extra sammanträden. Planerade mötesdagar 2020: 16.1, 26.3, 14.5, 10.9, 8.10 och 26.11.


Nämndens protokoll framläggs till påseende för allmänheten på torsdag veckan efter sammanträdet på www.nykarleby.fi och i stadskansliet, Stadshuset.


Nykarleby 3.1.2020
Välfärdsnämnden


Gå till "Anslagstavla"