29.11.2018

Viktbegränsning av Kyrkobron (Teknisk förvaltning)

 

Tekniska nämnden har den 20.11.2018 § 142 beslutat att ändra Kyrkobrons viktbegränsning till 5 ton tillåten maxvikt. Ny viktbegränsning gäller fr.o.m. att nya trafikmärken uppsätts den 30.11.2018. Allmänheten ombeds uppmärksamma ändringen.
Tekniska nämndens beslut finns på www.nykarleby.fi.

 

Nykarleby 29.11.2018


Tekniska nämnden i Nykarleby

 


Gå till "Anslagstavla"