Kaavoitus ja mittaus

KIINTEISTÖT

KAAVOITUS JA MITTAUS

Päätehtävämme ovat palvelut, jotka kuuluvat kaavoitukseen, mittaukseen ja alueiden suunnitteluun. Tehtäviimme kuuluu myös kaupungin metsätalouden hallinnollinen hoito. Uudenkaarlepyyn metsänhoitoyhdistys hoitaa metsänhoidon operatiivisen työn sopimuksen avulla.

Kaavoitus

Kaavoitustoiminta tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön, MRL ja ohjeiden mukaan. Kaavoituksessa pyrimme taajaman ja harvaan asutun seudun väliseen vuorovaikutukseen.
Kaavat laaditaan niin, että maanomistajat ja asianosaiset voivat aktiivisesti osallistua kaavaprosesseihin. Ajankohtaiset kaavoitusasiat kuuluvat kunnassa vuosittaiseen kaavoituskatsaukseen.

Pohjanmaan liitto hoitaa havainnollisen kaavoituksen (maakuntakaava) ja ottaa huomioon alueelliset kehitystarpeet ja valtakunnalliset tavoitteet kaavoituksessa.

Vastaamme kunnassa yksityiskohtaisista kaavoitusasioista, jotka koskevat
-yleiskaavoitusta
-asemakaavoitusta

Myös erillisen sitovan tonttijaon laatiminen asemakaava-alueella kuuluu tehtäviimme.
Osallistumme myös poikkeuslupien valmisteluun rakentamiseen liittyen.

Kaupungingeodeetti Tom Johansson (06) 7856 210
Otteet kaava-asiakirjoista; Kartat ja asiakirjat, Jaana Kullström (06) 7856202.
Kaavio kaavoitusprosessista linkitetään myöhemmin.

 

Kunnan kaavoituskatsaus.

Ajankohtaiset kaavoitusprojektit linkitetään myöhemmin.

Mittaus

Suoritamme maastomittauksia sekä takymetrillä että RTK GPS-laitteilla. Viranomaistietoihimme kuuluvat myös kaavoituksen pohjakarttojen hyväksyminen.

Mittausyksikkö vastaa/suorittaa erilaiset maastomittaukset, kuten

-runkomittaukset (kiintopisteverkko, GPS-tukiasema)
-kartoitukset
-vaaitukset
-rakennusten merkitseminen kaava-alueella
-kunnallistekniset mittaukset, paaluttamis- ja tarkastusmittaukset
-valvonta- ja muut mittaukset

Maanmittausinsinööri Ann-Catrine Blomqvist (06) 7856 211

Kiinteistönmuodostus

Kaavoitus- ja mittausyksikkö hoitaa sekä kiinteistörekisterinpitoa että kiinteistönmuodostusta kunnan asemakaava-alueella. Tehtävät ovat pääasiassa tonttilohkomisia ja lohkomisia yleisillä alueilla.
Maanmittauslaitos vastaa kiinteistönmuodostuksesta ja rekisterin pidosta ranta-asemakaava alueella sekä asemakaava alueen ulkopuolella olevilla alueilla (yleis- ja harvaan asuttu alue).

Kaupungingeodeetti Tom Johansson (06) 7856 210.
Maanmittausinsinööri Ann-Catrine Blomqvist (06) 7856 211.

Karttapalvelu ja asiakirjat

Ylläpidämme karttatuotteita moniin eri tarkoituksiin.
Avuksi meillä on käytössämme karttatieto-ohjelma Facta Map.
Karttatuotteemme ovat sekä numeerisia, graafisia asiakkaiden toivomusten mukaan. Keskustassa meillä on numeerinen korkealuokkainen kartta-aineisto vektorikoossa. Meillä on m.m allamainittut tuotteet.

-pohjakartat
-numeeriset FactaMap tuotteet/graafiset karttaotteet
-osoitekartat
-katsauskartat
-otteet
-lainhuutorekisteritodistukset (tiedot omistusoikeudesta)
-kiinteistörekisteriotteet (tiedot kiinteistöistä)
-rasitustodistus (tiedot voimassa olevista kiinnityksistä)

planmt3

 

 

 

 

 

 

Graafiset karttaotteet ja otteet kaavoista ja asiakirjoista, kanslisti Jaana Kullström (06) 7856 202.

Numeeriset karttatuotteet asemapiirroksiin sekä muihin suunnitelmiin, (julkinen kaupanvahvistaja), maanmittausinsinööri Ann-Catrine Blomqvist (06) 7856 211.
Sopimukset, kauppakirjat ja muut asiakirjat (julkinen kaupanvahvistaja), Tom Johansson (06) 7856 210.

Vapaat tontit

Uudenkaarlepyyn kaupungilla on monia eri tontti vaihtoehtoja tarjottavana, sekä keskustassa että kylissä.
Tontteja on eri kokoisia asumis, liike- ja teollisuustoiminnalle sekä vapaa-ajan toiminnalle.
Tontit voidaan varata korkeintaan vuodeksi kerrallaan ja vuokrata kaupunginvaltuuston vahvistamalla hinnalla.

Karttatietoja vapaista tonteista saadaan kanslisti Jaana Kullström (06) 7856 202 tai kaupangingeodeetiltä, Tom Johansson (06) 7856 210.