Asia

Asia

Yhteyshenkilö

Neuvonta
Lomakkeet
Hakemusasiakirjojen vastaanottaminen

Kanslisti Tanja Markkula

Tilasto
Lomakkeet
Hakemusasiakirjojen vastaanottaminen

Kanslistit Tina Svenlin ja Jaana Kullström

Neuvonta
Rakennusluvat, poikkeusluvat
Maa-ainesotto
Tarkastukset

Rakennustarkastaja Tommy Isaksson

Neuvonta
Tarkastukset, rakennuspaikan merkits.
( asemakaava-alueen ulkopuolella )
Asuntolainat

Apul.rak.tark. Jonas Andersson

Karttaotteet
Vapaat pientalotontit

Kartoittaja

Puun kaataminen tontilla

Johtava ammattimies Roger Nynäs

Rakennuspaikan merkitsiminen
( asemakaava-alueella )

Mittaustyönjohtaja Johan Nylund

Vapaat pientalotontit
Kauppakirjat, vuokrasopimukset
Kiinteistötoimitukset ( asemakaava-alueella)
Kaavoitusasiat

Kaupungingeod. Tom Johansson
Maanmittausins. Ann-Catrine Blomqvist

Viemäri (asemakaava-alueen ulkopuolella )

Ympäristösuojelusiht. Mathias Backman

Viemäri ( asemakaava-alueella )

Sähköliittymät

Palotekninen neuvonta

Paloesimies Caj Hannus