Kuulutus

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2017 yleensä kuukauden kolmantena keskiviikkona Kaupungintalossa, Topeliuksenpuistikko 7,  klo 16.30.
Tammi- ja heinäkuussa ei pidetä kokouksia.
Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätökset ympäristö- ja rakennusasiossa annetaan kaupungin viralliselle ilmoitustaululle julkipanon jälkeen 10. päivänä kokouksen jälkeen kaupungintalossa.
Päätös ympäristösuojelulain nojalla kuulutetaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
Lautakunnan pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 10 päivästä lähtien joka kokouksen jälkeen rakennusvalvontatoimistossa.
Virkamiespäätökset rakennus- ja lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen kaupungin viralliselle ilmoitustaululle.
Rakennustarkastajan virkamiespäätökset ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa.

Uusikaarlepyy 14.12.2016
Ympäristö- ja rakennuslautakunta