Ohjeita

OHJEITA RAKENTAJILLE

Rakennuslupa

Yleistä:
Rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii tarpeellisesta tiedottamisesta ajankohtaisesta hankkeesta rakennuspaikalla.

Hakemuslomakkeet 2 kpl
Saadaan rakennusvalvontatoimistosta tai kaupungin verkkosivuilta.

Rakennuspaikan omistus 1 kpl
Hakemukseen liitetään selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikan, esim. lainhuuto, kiinteistörekisteriote tai käräjäoikeuden todistama vuokrasopimus. Lainhuutopöytäkirja- ja kiinteistörekisteriote tai lohkomiskartta saadaan viranomaisilta maksua vastaan.

Kartat 2 kpl
Tonttikartta tai asemakaavaote asemakaava-alueella.
Virallinen karttaote asemakaava-alueen ulkopuolella.
Nämä saadaan viranomaiselta erillistä maksua vastaan.

Asemapiirros 2 kpl
Laaditaan mittakaavassa 1:500 tai 1:200 (1:1000).
Asemapiirros laaditaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman A 1-2 mukaan.
Suunnitelman laatijalla on oltava vähintään rakennusteknikon tutkinto.

Viemäröintijärjestelmän suunnitelma 2 kpl
Valtioneuvoston asetuksen 542/03 mukaan on rakennuksesta, jota ei liitetä kunnalliseen viemäröintijärjestelmään laadittava selvitys ja suunnitelma viemäröintijärjestelmälle.
Hyväksytyn suunnittelijan laadittava.

Energiatodistus ( asuinrakennukset yli 50 m2 )

Rakennuspiirustukset 2 sarjaa
Pohja-, leikkaus- ja kaikki julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50.
Piirustukset laaditaan Suomen Rakentamismääräyskokoelman A 1-2 mukaan.
Suunnitelman laatijalla on oltava vähintään rakennusteknikon tutkinto.

Värityssuunnitelma 2 kpl
Julkisivujen materiaalin ja värityssuunnitelman lomake saadaan rakennusvalvontatoimistosta.

Perustan selvitys 1 kpl
Hakemukseen on liitettävä selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista (pohjatutkimus) sekä tarvittaessa rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeusasemasta.

Naapureiden kuuleminen
Naapureille on ilmoitettava, että rakennuslupahakemus on pantu vireille.
Valvontaviranomainen voi ilmoittaa naapureille erillistä maksua vastaan.
Hakija voi anomukseen liittää selvityksen siitä, että naapureille tai osalle naapureista on tiedotettu rakentamisesta sekä heidän mahdolliset kannanotot rakentamiseen.

Hakemus vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä
Ennen lupaa vaativan rakennustyön aloittamista on oltava:
- vastaava työnjohtaja rakennustöitä varten (asuinrakennusta varten vähintään rakennusteknikko)
- työnjohtaja kiinteistön vesi- ja viemäritöille ("sisätyöt")
- vastaava työnjohtaja viemäröintijärjestelmän rakentamiselle, jota ei liitetä kunnalliseen viemäröintijärjestelmään (esim. maasuodattimen rakentaminen)
- työnjohtaja ilmastointilaitteisto töille

Lomakkeet vastaavan työnjohtajan hyväksymistä varten saadaan rakennusvalvontatoimistosta tai kaupungin verkkosivuilta.

Yksityishenkilöiden rakennuslupaa varten, tulee verohallinnos todistus rakentamisilmoituksesta näyttää loppukatselmuksessa.
Ilmoitus tehdään verohallinnon kotisivulla. Tunnistus tehdään pankkikoodeilla.