Dataskydd

EU:s allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft den 25.5.2018. Avsikten med förordningen är att
harmonisera reglerna kring personlig integritet inom EU och EES samt att ge individen en större
kontroll över sina lagrade personuppgifter oavsett teknologi eller lagringssätt.

Dataskyddsförordningen förpliktar den personuppgiftsansvariga att hålla den registrerade informerad
om vilka personuppgifter om honom eller henne som lagras i de personregister som kommunen
upprätthåller samt hur dessa uppgifter hanteras.

Namn-, adressuppgifter samt personbeteckning är exempel på personuppgifter. Personuppgifter kan
samlas in och lagras då det mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade finns en rättslig
grund, såsom ett klientförhållande, tjänsteförhållande, elevförhållande eller ett samtycke.
Nykarleby stad hanterar i de flesta fall personuppgifter med hänvisning till myndighetsrollen.

Enligt dataskyddsförordningen ska den registrerade på begäran få veta vilka personuppgifter om
honom eller henne som lagras i ett personregister och på vilka rättsliga grunder de behandlas.
Genom att utöva sin rätt till insyn kan den registrerade även kräva att en felaktig uppgift korrigeras.

Begäran om att få granska registeruppgifter

Inom Nykarleby stads förvaltning har vi förberett oss för de nya kraven genom att utse ett dataskyddsombud,
göra upp registerbeskrivningar samt utbilda personalen inom dataskyddsfrågor.

Vid frågor gällande kommunens dataskydd, kontakta dataskyddsombud Mona Almberg på mona.almberg@jakobstad.fi,
044 785 1242.

Mer information hittar du här.