Delta och påverka

Det är enklast att påverka ärenden och beslut medan beredningen pågår. Det finns olika sätt att delta och påverka, till exempel genom att

 

Nyttiga länkar:

demokrati.fi - Hitta kanaler för att påverka
Lagar och förordningar - Statens författningssamling
Magistraterna - Magistraterna är de lokala myndigheterna för folkbokföringen, förmyndarärenden, handelsregistret, föreningsregistret och båtregistret.
Offentliga tjänster i Finland - Suomi.fi är en gemensam adress för tjänster inom den offentliga förvaltningen i Finland.