Förvaltning

Nykarleby stad strävar efter att du som besöker, bor eller arbetar i vår stad ska trivas hos oss.
Det praktiska arbetet som stadens förtroendeorgan besluter om styrs via stadens avdelningar; förvaltningsavdelningen, tekniska avdelningen, bildningsavdelningen.

Förvaltningarna utför kommunens tjänster enligt uppdrag från stadsstyrelsen och nämnderna. Förvaltningarna hjälper också nämnder och styrelser med att utreda och planera verksamheten.

Genom vår vision, vårt mål och vår strategi strävar vi efter vara en attraktiv och välfungerande kommun.

Vår vision

Nykarleby är en trygg och livskraftig stad som erbjuder välfärd för alla invånare.
Småstad som bäst.