Arbetarskyddet på arbetsplatsen

Arbetarskyddets syfte är att säkerställa trygga och sunda förhållanden på arbetsplatserna och att hjälpa arbetstagarna att upprätthålla sin arbetsförmåga.

Arbetarskyddet är en kontinuerligt fortgående process där arbetsmiljön granskas, följderna av förändringarna förutses och missförhållanden rättas till.

Om arbetarskyddet är en del av det dagliga arbetet är det lätt att skapa sådana rutiner som kan efterlevas. För att vara effektivt ska arbetarskyddet vara systematiskt och bygga på en bedömning av riskerna på arbetsplatsen och på de planer parterna gjort upp tillsammans.

Arbetarskyddet kräver samarbete och gäller alla som jobbar på arbetsplatsen. Var och en måste känna till farorna i sitt arbete och sin arbetsmiljö och veta hur man skyddar sig.

Var och en är skyldig att följa arbetsplatsens säkerhetsdirektiv, att beakta riskfaktorerna och att till förmannen eller arbetarskyddsfullmäktige anmäla alla brister man upptäckt i arbetsmiljön.

Arbetarskyddspersonalens kontaktuppgifter

Johan Österbacka, arbetarskyddschef
Tel 050-529 6622
johan.osterbacka@nykarleby.fi


Representanter för bildningssektorn

Anders Fors, arbetarskyddsfullmäktige
Tel 7645215, 050-5118926
anders.fors@nykarleby.fi

Jori Isomäki, första ersättare
Tel 7856450, 050-5118019
jori.isomaki@nykarleby.fi

Kerstin Wingren, andra ersättare
Tel 7856411
kerstin.wingren@nykarleby.fi

Barbro Granvik-Nordling, arbetarskyddsombud för daghem


Representanter för tekniska sektorn, Nykarleby Kraftverk och centralförvaltningen

Ulf Högdahl, arbetarskyddsfullmäktige
Tel 050-4062782
ulf.hogdahl@nykarleby.fi

Tony Forsbacka, första ersättare
Tel 7856255, 050-5573923
tony.forsbacka@nykarleby.fi

Marina Byggmästar, andra ersättare
Tel 7856532

Kristina Aspfors, arbetarskyddsombud för städarna
Städare vid seminarieområdet

 

Länkar

Arbetarskyddscentralen

Arbetarskyddsdistriktet

Arbetshälsoinstitutet

Lagstiftning