Demokratibokslut

Nykarleby stads demokratibokslut är en sammanställning över vad som hänt inom stadens förvaltning och beslutsfattande under fjolåret.
Nykarleby stads demokratibokslut sammanställs för att ge information om hur staden uppfyller de demokratiska värden som man kan förvänta sig att en kom-mun skall erbjuda. I demokratibokslutet sammanställs även aktuell statistik kring utvecklingen i staden.
I den representativa demokratin har de beslutsfattande organen en central uppgift. Demokratibokslutet redogör därför också för aktiviteten och besluten i de olika organen i staden.
Att redovisa utvecklingen i staden och utvärdera det demokratiska arbetet som görs är ett viktigt komplement till det traditionella bokslutet.