Fonder och stadgar

 

Gerda Eklunds fond

Godkänts 9.3.1992,
ändrats 12.12.1990

Stella Ahlskods minnesfond

Godkänts 21.3.1975

Topeliusfonden

Instiftad 1.7.1957,
ändrats 3.4.1975

S R Lundqvists fond

Instiftad 1.1.1962,
ändrats 3.4.1975

Övningsskolan vid N.by seminarium,
minnes- och hyllningsfond

Instiftad 10.6.1948,
ändrats 3.4.1975

Direktor N A och fru Ester Fougstedts stipendiefond

Instiftad 22.8.1938,
ändrats 3.4.1975

Stadgar för elevstidpendiefonden vid högstadiet och gymnasiet

Godkänts 4.2.1976

Stadgar för Ernest Eklunds minnes- och hyllningsfond

Godkänts 14.8.1974

Erik Åhmans minnesfond

Godkänts 28.1.1999

Eriks och Jonas kamratfond

Godkäns 29.5.1995

Adéle Lundviks fond

Godkänts 3.8.2005

Nykarleby lokalförsäkrings stipendiefond

Godkänts 5.5.1995

Göran Wikströms stipendiefond

Godkänts 8.3.1991

Leo Ågrens fond

Godkänts 16.12.2013

 

Övrigt

Skyddsplan för grundvattenområden och preliminär
restaureringsplan för marktäktsområden i Pedersöre,
Nykarleby och Jakobstad

 Godkänts 31.3.2014

Ledningscentralen, ledningsanvisning och arbetsordning

Godkänts 9.3.1998

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, grundavtal

Godkänts 12.12.1996; senast ändrad 11.4.2013

Utvecklingsplan för vattentjänster

Godkänts 13.9.2004

Finlands svenska skolmuseum, stadgar

Godkänts 14.2.1978

Nykarleby stads dataskyddspolicy

Godkänts 5.6.2018