Centralvalnämnden 2017-2021

Kontaktperson:

Förvaltningschefen, tel. 050-4760390

Nämndens sammansättning:

Henry Södersved, ordförande
Inger Englund, viceordförande
Tommi Ahonen
Nanna-Lisa Finskas
Ingegerd Söderlund

Ersättare
Ulf Smedberg
Sanne Sourander
Kenneth Sundqvist
Camilla Järvinen