Centralvalnämnden 2017-2021

Kontaktperson:

Byråsekreteraren, tel. 06-7856 134

Nämndens sammansättning:

Henry Södersved, ordförande
Inger Englund, viceordförande
Tommi Ahonen
Nanna-Lisa Finskas
Ingegerd Söderlund

Ersättare
Ulf Smedberg
Sanne Sourander
Kenneth Sundqvist
Camilla Järvinen