Koncernsektionen 2017-2021

 Koncernsektionen är en sektion under stadsstyrelsen.

 Kontaktperson: Stadsdirektören, tel. 06-7856 130

Sektionens sammansättning:

Maria Palm, ordförande

Steve Nyholm, pers. ersättare

Sören Lawast, viceordförande

Carita Häger, pers. ersättare

Anneli Häggblom, medlem

Mikael Lindvall, pers. ersättare

Thomas Karv, medlem

Wiklund Tom, pers. ersättare

Ronny Ingman, medlem

Anna Caldén, pers. ersättare, till 9.10.2017
Lena Sjöskog, fr. 9.10.2017

Stadsdirektören, föredragande

 

Förvaltningschefen, sekreterare

 

 Ekonomidirektören, sakkunnig