Miljö- och byggnadsnämnden 2017- 2021

Kontaktperson:

Byggnadsinspektören, tel. 06-7856 215

Nämndens sammansättning:

Kenneth Nylund, ordförande

Carita Häger, pers. ersättare

Robert Blomqvist, viceordförande

Anna Kengo, pers. ersättare

Fredrik Backlund, medlem

Johan Granlund, pers. ersättare

Marléne Lindgrén, medlem

Siw Frostdahl-Blomqvist, pers. ersättare

Maria Frände, medlem

Sebastian Pott, pers. ersättare

Lena Sjöskog, medlem

Inger Englund, pers. ersättare

Frej Strang, medlem

Johannes Lindvall, pers. ersättare

               , stadsstyrelsens repr.