Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik 2017- 2021

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik

Kontaktperson:

Bildningsdirektören, tel. 06-7856 400

Häggblom Anneli, ordförande

Åhman Glenn, pers. ersättare

Backlund Fredrik, medlem

Ena Maria,  pers. ersättare

Caldén Anna, medlem

Xu Li, pers. ersättare

Häger Carita, medlem

Lillvik Sofia, pers. ersättare

Kass Mathias, medlem

Strang Frej, pers. ersättare

Lindvall Mikael, medlem

Karv Thomas, pers. ersättare

Norrback Helena, medlem

Forsbacka Sabina, pers. ersättare

Heinonen Tom, medlem

Nystén Henrik, pers. ersättare

Vesterqvist Christian, medlem

Wickman Mikaela, pers. ersättare